ทีมบริหาร

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
陈苏南

陈苏南

校长

นางศิรินาถ เกื้อเส้ง

นางศิรินาถ เกื้อเส้ง

副校长

Mrs.chayapa morlek

Mrs.chayapa morlek

副校长

นางสาวกิรณา บุญโกยสิน

นางสาวกิรณา บุญโกยสิน

校长(ICEP课程)英文助理

Mr. Sen Zhang

Mr. Sen Zhang

校长(ICEP课程)中文助理

Mrs.Sunanta Sa-ngakong

Mrs.Sunanta Sa-ngakong

(PYP)幼儿园园长

นางนิจเรศ จองบุตรดี

นางนิจเรศ จองบุตรดี

(PYP)小学部部长

นางสุรีย์รัตน์ ชนะภักดี

นางสุรีย์รัตน์ ชนะภักดี

(MYP)中学部部长

Miss Karnpravee Uraiphan

Miss Karnpravee Uraiphan

学务处主任

MR. Yannaseat Atisoponpong

MR. Yannaseat Atisoponpong

学生品质部主任

MR.Kritsada  Kongsuwan

MR.Kritsada Kongsuwan

ICT部主任

นายวีรยุทธ ยอดแก้ว

นายวีรยุทธ ยอดแก้ว

人事处主任

Mrs.Surada  Angsakul

Mrs.Surada Angsakul

财务处主任

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0